OPENING HOURS

28. – 30. september 2022

Wednesday 28. September

14:00 – 19:00

Thursday 29. September

10:00 – 18:00

Friday 30. September

10:00 – 18:00